Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Uh.Hradišti

Plán práce okresní odborné rady velitelů

a hasičských soutěží

 

Stálé body jednání:

-        Kontrola úkolů z minulého jednání

-        Organizační záležitosti 

 

Březen 2017

-        Příprava aktivu velitelů

-        Příprava OZ postupových kol v PS (příprava okresního kola v PS)

-        Příprava školení rozhodčích duben 2017

-        Vyhodnocení zásahové činnosti v roce 2016

-        Příprava soutěže O Slovácký džbánek

 

Květen 2017

-        Informace z jednání KORV

-        Příprava okresního kola v PS mužů a žen

-        Vyhodnocení aktivu velitelů

-        Vyhodnocení školení rozhodčích

-        Příprava VC OSH (rozpis rozhodčích)

 

??. června Okresní kolo v PS mužů a žen 

 

Červenec 2017

-        Vyhodnocení zásahové činnosti v 1. Poletí

-        Příprava ukončení VC OSH

-        Vyhodnocení I. kol v PS mužů a žen  

-        Vyhodnocení okresního kola v PS mužů a žen 

-        Příprava soutěže O Slovácký džbánek

 

Říjen 2017  (září 2017)

-        Informace z jednání KORV

-        Vyhodnocení VC OSH 

-        Vyhodnocení soutěže O Slovácký džbánek

-        Vyhodnocení postupových soutěží

-        Příprava setkání zástupců pořadatelů a soutěžních družstev k VC OSH 2017

 

Prosinec 2017

-        Kalendář soutěží na rok 2018

-        Hodnocení činnosti ORV za rok 2017

-        Příprava a schválení plánu práce na rok 2018