Jednání předsednictva KLUBU se bude konat dne 9.7.2020 od 9:00 hod

v perostorách sekretariátu OSH UH

    

 

Vzhledem k situaci kolem pandemie se v letošním roce nebude realizovat zájezd KLUBU    

          

Pro rok 2020 je předběžně zajištěna v termínu 30.8.- 5.9.2020

Rekreace - v hotelu  PERMONÍK v Novém Hrozenkově. KVV zlk na svém jednání dne 16.6.2020 v Kroměříži rozhodl, že nebude v roce 2020 organizovat rekreaci ZH a rod.příslušníků.  Vzniká možnost individuální rekreace ve stanovaném termínu. S   konkrétějšími možnostmi budete seznámeni (přihlášení zájemci)

 

Setkání ZH zlínského kraje

 

Rozhodnutím KVV zlk dne 16.6.2020 v Kroměříži se setkání ZH zlínského kraje, které se mělo konat v okrese UH  RUŠÍ