Pozor změna !! Beseda KLUBU v níže uvedeném termínu se RUŠÍ!!

 s novým termínem budete seznámeni

    Beseda KLUBU se nebude konat dne 27.3.2020 

       

 

 VVH Klubu se bude konat dne 11.10. 2019 v prostorách Kulturního domu

                                                    v ŠUMICÍCH      

   Navrhovaný program:

          1. Zahájení, přivítání hostů

          2. Zpráva o činnosti KLUBU

          3. Zpráva finančního hospodáře

          4. Zpráva revizní komise

          5. Představení nových členů

          6.Návrh usnesení

          7 Diskuse

          8 Volby předsednictva KLUBU

          9 Schválení usnesení

         10 Závěr

 

   Prosím o vaše návrhy na členy předsednictva KLUBU, kteří budou příštích pět let uplatňovat vaše zájmy a zabezpečovat celkovou činnost KLUBU, případně  dopňky k programu VVH.

          

           

 

 

 

 

 

Pro rok 2020 je předběžně zajištěna v termínu 30.8.- 5.9.2020

Rekreace - v hotelu  PERMONÍK v Novém Hrozenkově.