AKCE KLUBU ZFH v roce 2024

 

Beseda KLUBU se bude konat dne 1.3.2024 v Šumicích.

            Přátelské   posezení                                                            

se uskuteční v pátek dne 1. března 2024  v prostorách kulturního domu v Šumicích,

začátek  je  ve  14.00  hodin             

Uvítáme návrhy na zajímavá místa pro uspořádání zájezdu.

       Na Vaši účast se těší 

                                             předsednictvo  Klubu  ZFH

 

Program jednání bude tradiční - budeme se zabývat, kromě jiného návrhy na ZÁJEZD Klubu.

Rýsuje se několik variant, k nimž se budete moci vyjádřit.

1. Termín konání zájezddu (který měsíc)

2. Obsahové zaměření zájezdu

3. Možnosti účasti dalších osob (členové SDH, přátelé, rod.příslušníci a pod.)

 

Ocenění starosty OSH Uh. Hradiště pana Václava Holáska

 

Bratr Václav Holásek byl vyznamenám za celoživotní práci v požární ochraně a hasičském dění " Záslužným řadem Českého hasičstva", který mu byl udělen na žádost VV SH ČMS OSH Uh. Hradiště, schválen  KSH Zlínského kraje a SH ČMS se sídlem v Praze. Záslužný řád mu bude předán 15. 6. 2024 v historickém centru města Telči při setkání historických praporů SDH z celé České republiky . 

Pán Vaclav Holásek je v celé historii požární ochrany ČSSR a České republiky nejdéle sloužícím předsedou Svazu požární ochrany okr. Uh. Hradiště, po změně režimu starostou SH ČMS OSH Uh. Hradiště. Funkci předsedy, starosty od roku 1984 vykonává doposud. Pan Václav Holásek je nositelem titulu " Zasloužilí hasič " a je člem představenstva Kĺubu ZFH okr. Uh Hradiště. 

                                                                                                                                                                                          předsednictvo Klubu ZFH  blahopřeje

 

 

 

                                 Předsednictvo KLUBU ZFH

 

Předseda KLUBU ZFH svoláva předsednictvo na 18. 4. 2024 do zasedací místnosti  SH ČMS OSH Uh. Hradiště v 9:00 hodin

Progam předsednicva bude dořešení zájezdu a další organizační záležitosti a úkoly.

                                                                                                                                                                                                předseda Klubu ZFH

      

 

 

 

 

   Členové Klubu ZFH jubilujíci v roce 2024

 

V letošním roce 2024 oslaví své jubileum tři členové Klubu ZFH při OSH Uh. Hradiště.

 

Antonín Martínek 

SDH Staré Město se 2. května dožije významného jubilea 70 let. Dlouholetý funkcionář ve sboru, kde zastával funkce zástupce velitele sboru, velitele sboru a starostu sboru celkem 40 let. Již 29 let je členem VV SH ČMS OSH Uh. Hradiště v součastnosti zastáva funkci náměstka pro mladež více jak 14 let. Jeho velkou zásluhou v době velitelování  je pořízení nového hasičského auta skřínovou Avii v roce 1985 a  v době starostování výstavba nové Hasičské Zbrojnice v roce 2001. Je nositelem řádu sv. Floriána který mu předal starosta SH ČMS Ing. Karel Rychter a nositelem titulu Zasloužilí hasič, který převzal s rukou starostky SH ČMS Moniky Němečková v centru hasičského dění v Přibyslavi v roce 2021. Od roku 2021 je člem Klubu ZFH při OSH Uh. Hradiště. 

 

 

František Bradáč 

SDH Šumice se dožije 30. července významného jubilea 85 let. Dlouholetý funkcionář ve sboru, kde zastávál funkci jednatle, ale především vedoucího kroužku Mladých hasičů. Jeho odchovanci jsou dnes ve funkcích výboru SDH Šumice. Absolvoval týdenní kurs vedoucího mládeže v Bílívch Poličanech, kde získal potřebné znalosti pro práci s dětmi. Jedno období zastával funkci instruktora Nezdenického okrsku. Pro SDH Šumice zajistil výměnu staré Tatry 108 za novější skříňovou Tatru 805.V roce 2011 mu byla udělena Záslužná medaile Zlínského kraje tehdejším hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem. Pro jeho celoživotní práci s mládeží mu byla udělena medaile Za zásluhy o výchvu OSH Uh. Hradiště.Od roku 2000 je člen Klubu ZFH při OSH Uh. Hradiště.

 

Stanislav Hřib

SDH Šumice se dožije 23.listopadu dožije významného jubilea 75 let. Dlouholetý funkcionář ve sboru, kde zastávál funkci člena revizní komise a posléze předsedu revizní a kontrolní rady sboru.

 

 

Předsednictvo Klubu ZFH blahopřeje

 

 

 

                                Předsednictvo KLUBU ZFH

 

Předseda Klubu ZFH svolává předsednictvo na 24. 6. 2024 do zasedací místnosti SH ČMS OSH Uh. Hradiště  v 9:00 hodin

Programem předsednictva bude upřesnění harmonogramu a ceny zájezdu a další organizační záležitosti a úkoly.

 

                                                                                                      předseda předsednictva Klubu ZFH