Odznak Preventista

K získání odbornosti Preventista III. a II. stupně vydal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka metodycký pokyn, který stanovuje způsob přípravy pro získání těchnto odborností, podmínky jejich získání, platnost a prohlubování získaných znalostí.