Plán práce  VV

SH ČMS - Okresní sdružen hasičů Uh. Hradiště

       Plán práce VV -  2017


Stálé body jednání:

-          zahájení, volba zapisovatele,ověřovatelů, schválení programu

-          kontrola plnění úkolů z minulého jednání VV OSH UH

-          informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS

-          organizační záležitosti

-          schválení vyznamenání

-          příprava příštího jednání VV

-          Všechny zprávy budou předloženy písemně !


LEDEN   20.1.2017

-     vyhodnocení odborné přípravy 2016                                           

-     příprava SP SDH                                                                     

-     informace o průběhu VVH SDH                                                   

-     kronika VV OSH                                                                          

-     hodnocení činnosti VV a OR za rok 2016                        

-     zpráva OKRR                                                                             

                        -----------------------------------------------------------------------------------

ÚNOR  24.2.2017

-     výsledky činnosti OSH za rok 2016                   

-    vyhodnocení VVH SDH                                            

-     příprava SP SDH                                                 

-     OZ Březen, měsíc PO a PO očima dětí                          

-     příprav krajského kola v Ps                                             

                        --------------------------------------------------------------------------------------------

BŘEZEN  17.3.2017

-     propozice VC OSH ,VC OSH  MH                                              

-     OZ okrskových kol                                                                    

-     OZ okresního kola hry Plamen a dorostu                                 

-     vyhodnocení VVH v okrscích                                                     

-     vyhodnocení okr. kola POOD                                                    

                        -------------------------------------------------------------------------------------

DUBEN  7.4.2017

-     hodnocení SP SDH                                                                     

-     OZ okresního kola v PS 2017                                               

-     OZ soutěže O pohár starosty OSH                                           

-     výběr oceněných na přijetí u hejtmana ZLK                  

-     příprava okresního kola MH                                                     

                        --------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTEN  26.5.2017

-     dotace a jejich rozdělení v roce 2017                                         

-     placení členských příspěvků SDH a kolektivních členů               

-     příprava okresního kola v PS                                                 

-     materiály k ochraně úrody před požáry                                 

-     příprava poháru starosty OSH                                           

-     krajské kolo soutěže POOD                                                  

                        -------------------------------------------------------------------------------------

ČERVEN  16.6.2017

-     plnění usnesení SP SDH                                                      

-     zpráva o činnosti Klubu ZH a ZFH                                               

-     zajištění pochodu - OORP                                                      

-     příprava krajského kola v Ps                                             

                        -------------------------------------------------------------------------------------

ČERVENEC  21.7.2017

-     hospodaření OSH za1.pololetí 2017                                         

-     zhodnocení postupových kol hry Plamen a dorostu       

-     informace o stavu webových stránek OSH                             

-     hodnocení VC MH                                                                

-     příprava krajského kola v Ps                                              

                        ------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ  8.9.2017

-     hodnocení postupových kol v PS                                       

-     zpráva o jednání ORP                                                                

-     kronika VV OSH                                                                      

-     hodnoceni VC OSH UH                                                         

-     příprava ZPV 2017                                                     

                        ------------------------------------------------------------------------------------

ŘÍJEN  20.10.2017

-     hodnocení ZPV 2017                                                        

-     OZ VVH SDH a okrsků                                                   

-     návrh rozdělení dotace ZLK 2018                                          

                        ----------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD  24.11.2017

Společné zasedání se starosty okrsků

-     zprávy z jednotlivých okrsků                                       

-     plán práce VV OSH na rok 2018                                

-     stížnosti, připomínky a návrhy roku 2017                            

-     pokyny k akci PO očima dětí 2018                           

                        ----------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC  15.12.2017

-     projednání plánu práce VV a OR                                        

-     zpráva OKRR za rok 2017                                                         

-     sestavení inventarizační komise a příkaz k inventarizaci         

-    vyhodnocení práce s dětmi                                                         

                        --------------------------------------------------------------------------------------