Předsednictvo  KLUBU

Zvolené na VVH Klubu dne 11.10-2019 v Šumicích

Pověření funkcemi jednotlivých členů proběhlo na jednání předsednictva dne 24.10.2019

ČESTNÝ PŘEDSEDA Klubu ZFH           -   Josef Dvořáček           SDH Mařatice

Předseda Klubu                                       -   ing. Pavel Plachý        SDH Uh.Hradiště

Místopředseda                                         -   ing. Josef Pilka           SDH Veletiny     

Pokladník                                                 -   Petr Vaculín               SDH Šumice

Předseda RK                                            -    Jindřich  Zapletal      SDH Nezdenice                 zemřel 4.2.2020

Kronikář                                                    -   František Botek         SDH Ostrožská Nové Ves

Zápisy ,Kronika                                         -   Jaroslav Olbert         SDH Kunovice

Péče o jubilanty         .                            -    Cyril Martykán           SDH Tupesy

Příprava zájezdů Klubu                          -    Josef Tomáštík          SDH Košíky

Člen                                                         -   Václav Holásek          SDH Zlechov

Člen                                                         -    František Jakeš         SDH Velehrad