Seznam členů VV  (2020 - 2024)

Zvolení na SD SDH  29.8.2020 ve Vlčnově

Starosta OSH

Holásek Václav         SDH Zlechov

I. náměstek starosty OSH

Ing. Bartoň Tomáš    SDH Kunovice
 

náměstek starosty OSH

JUDr. Gavlas Jiří      SDH Rudice

Martínek Antonín      SDH St. Město

vedoucí odborných rad OSH

vedoucí ORM   Kostrůnek Petr       SDH O.N. Ves

vedoucí ORP   Žajgla Roman         SDH Strání

vedoucí ORR   Schön Martin          SDH Mistřice

členové  VV

Dyčková Naděžda              SDH Kunovice

Bc. Herman Josef              SDH Slavkov

Ing. Bc. Snopek Lukáš       SDH Salaš

Vlčnovský František           SDH Těšov

zvaní hosté

Předseda OKRR           Tomaštíková Dáša     SDH Košíky

Vedoucí aktivu ZH         Ing. Plachý Pavel      SDH Uh. Hradiště