Informace OSH a dokumenty ke stažení

 
 
 
 
 
 
Směrnice činnosti sportovního oddílu SH ČMS:
 
Přehled ekonomických údajů pro účetní závěrku - jednoduché účetnictví
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát - podvojné účetnictví
 
Příhláška člena SH ČMS - hasič:
 
Přestupní list člena SH ČMS:
 
Přihláška člena SH ČMS - mladý hasič:
 
Návrh na udělení ocenění:
 
Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů
 
Formulář žádosti o dotaci ZLK - odevzdat na OSH do 30. září :
 
Formulář žádosti o zařazení soutěže do kalendáře soutěží:
 
 
Formuláře pro zřízení přístupu k Centrální evidenci SDH:
 
 
 
Nové informace k hodnocení povinnosti elektronické evidenti tržeb si můžete přečíst v níže uvedeném dokumentu. Zásadní změny:
- navýšení obratu na 300 000Kč
- do obartu se nezapočívají příjmy přijaté na účet.