Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Uh.Hradišti

Plán  práce  na  rok 2017   Okresní odborné rady prevence

 

Stálé body jednání :

         -        kontrola úkolů z minulého jednání

         -        Informace o požárovosti v okrese za uplynulé období

 

  LEDEN  2017

-        Zpráva o činnosti OORP za rok 2016

-        Organizační zabezpečení akce „ Březen měsíc PO “  2017

 

  ÚNOR 2017

-        Příprava školení preventistaIII. a II. stupně – popř. zkoušky

-        Přehled požárovosti za rok 2016

 

  BŘEZEN 2017

-        Příprava pochodu „Slováckým krajem 2017“

 

  DUBEN  2017

-        Vyhodnocení akce „Březen měsíc PO“

-        OZ akce „Ochrana úrody před požáry“

-        Vyhodnocení prací „PO očima dětí“ okresní  kolo

 

  ČERVEN 2017

-         Předání cen „PO očima dětí“ 2017

-         Příprava článku do periodiky – Informace pro život

 

  ZÁŘÍ 2017

-        Pochod Slováckým krajem  ?.9. 2017

 

  ŘÍJEN  2017

-        Průběžné hodnocení požárovosti v okrese za 1.- 9. měsíc 2017

-        OZ akce „Ochrana majetku v topné sezoně“

-        Zpracování přednáškových témat pro školení preventistů SDH

 

  PROSINEC 2016

-        Vyhodnocení práce členů OORP za rok 2017

-        Příprava a schválení plánu práce OORP na rok 2018

-        OZ akce „ PO očima dětí 2018 “