Vlčnov ve Vilachu

07.08.2017 15:56

„Stříbrní“ vlčnovští hasiči a hasičky uspěli na světové hasičské olympiádě, která proběhla v rakouském Villachu.

Rakouské město Villach hostilo od 9. do 16. července 2017 nejlepší hasičské sportovce. Druhé největší město ve spolkové zemi Korutany s téměř 58 000 obyvateli doslova na každém kroku dýchalo olympijskou atmosférou.   Hasičská olympiáda je v mnohém totožná a srovnatelná s letními olympijskými hrami. Koná se také jednou za čtyři roky, postup na olympiádu je vyvrcholením sportovního snažení sportovce (kolektivu) a je určitě přehlídkou nejlepších hasičských sportovců. Rozdílnost na první pohled spočívá v jejím skromném provedení, hlavně finančním, bez prvků monstróznosti a zpravidla bez obvyklého mediálního humbuku.

Na olympiádě se soutěžilo v kategoriích dobrovolní i profesionální hasiči a to jak v tradičních disciplínách CTIF, tak v požárním sportu. Své místo na soutěžním poli zde měli i mladí hasiči. Česká výprava byla v zastoupení 27 států (téměř 3200 hasičů a hasiček z celého světa) největší výpravou a startovala ve všech vyhlášených soutěžích a kategoriích.

V požárním sportu se do bojů o olympijské kovy pustilo 9 družstev profesionálních hasičů, 8 dobrovolných a 9 žen. Česká republika byla zastoupena 6 družstvy - 1 profesionálních hasičů, 2 dobrovolnými a 3 družstvy žen. Nepopiratelné úspěchy našich družstev v požárním sportu nejsou rovněž bez vlčnovské stopy. Jan Vráblík je trenérem třetího týmu v kategorii dobrovolných hasičů ČR B. Ve svém článku jsem se zaměřil jen na klasické disciplíny CTIF!

V klasických disciplínách se na start olympijského závodu postavilo celkem 150 družstev. Českou republiku reprezentovalo 13 družstev, z toho 4 družstva z Vlčnova a to muži M1, muži M2, muži M3 a ženy.

Mládežnickou část olympiády CTIF prezentovalo 59 družstev mladých hasičů, z nichž 3 nastupovala v českých národních barvách.

 

Klasické disciplíny a vlčnovská účast v nich.

Teď k našim klasikům, jak se přezdívá závodníkům v disciplinách CTIF. Právě v těchto disciplinách se z Vlčnova na olympiádu probojovalo nejvíce družstev z celé české výpravy, čtyři družstva, tzn. 40 závodníků (zřejmě se jedná i o rekord olympijský). V průběhu čtyř let od předchozí olympiády trénovat a udržet čtyři družstva, jejíž většina členů a členek závodí i v požárním sportu, není vůbec jednoduché, spíše to vidím, v dnešní době, v rovině malého zázraku.

Filozofie disciplín CTIF je odlišná od disciplín požárního sportu, které jsou u nás rozšířenější a známější. Podotýkám, že obě disciplíny jsou krásné a zajímavé, v obou jsme získali po třech mistrovských titulech, ale každá z nich v něčem jiná. V disciplinách CTIF je mj. kladen důraz na pořadové vystupování, na základní prvky velení, na přímou spolupráci mnoha členů a na až krokově a pozičně přesné provádění jednotlivých úkonů. Při provádění obou disciplín jsou závodních vystrojení v pracovních stejnokrojích, s ochrannou přilbou, opaskem a s odpovídající obuví. Disciplíny CTIF se skládají z požárního útoku (na sucho) a štafety CTIF. Pozor, i hodnocení na olympiádě je odlišné od běžně zažitého. Vzhledem ke skutečnosti, že dosažený sportovní výkon má i punc výkonnostní třídy, výsledkové pořadí družstev v každé soutěžní kategorii se rozdělí na třetiny. Družstva v té výsledkově nejlepší, elitní skupině, dostanou zlaté ocenění, družstva druhé třetiny získají stříbrné ocenění a družstva poslední třetiny bronzové ocenění. Pak pouze 1., 2. a 3. v absolutním pořadí v jednotlivé kategorii dostávají medaile. Absolutní světovou špičku v těchto disciplinách tvoří družstva Rakouska, na které se dotahují Slovinci, Chorvati, Němci, Italové a Portugalci. O vstupenku mezi tuto širší elitu se stále výsledkové posouvají právě Češi, Slováci a Poláci, tzn. země bývalého východního bloku odchované především požárním sportem.  

 

SDH Vlčnov - ženy - stříbrné ocenění - 22 soupeřek

Družstvo žen se od poslední olympiády obměnilo, ale základ zůstal stejný a stabilní. Poslední olympiáda děvčatům příliš nevyšla (získali „jen“ bronzové ocenění) a tak očekávání nás všech bylo v reálné rovině jejich současné velmi slušné výkonnosti. Kolektiv v přípravě pracoval dobře a to přesto, že jako jediný z vlčnovských týmů je navíc stále ve hře o republiku v požárním sportu. Na olympiádě v trénincích děvčata postupně odstraňovala chyby, na které je upozornili přísní a pozorní rozhodčí.  Olympijský pokus 45,30 byl slušným časem, ale bohužel se neobešel bez 10 sekundové penalizace. Trošku nám všem zatrnulo, že by se mohla opakovat situace z Francie. Naštěstí se neopakovala, štafetu děvčata zvládla na hranici současných možností. Vzhledem ke skutečnosti, že v této kategorii chybovalo více než polovina družstev, získala naše děvčata lichotivé a zcela zasloužené stříbrné ocenění.

(Členky družstva žen - Petra Vráblíková, Veronika Pestlová, Monika Remešová, Jana Trčková, Veronika Macková, Marie Dacíková, Martina Mertová, Barbora Dacíková, Michaela Pestlová, Michaela Indrová) 

 

SDH Vlčnov - muži M3 - stříbrné ocenění - 35 soupeřů

Dostávám se k týmu, jehož jsem sám členem, k týmu M3. Tato kategorie „muži B“ plní vše stejně jako jiné kategorii, ale jako bonus získávají kladné body za svůj věk - tzn. čím starší, tím více kladných (odpočtových bodů). Obhájené a výsledkové posílené stříbrné ocenění pro nejstarší tým na olympiádě, je skvělé a naprosto zasloužené ocenění. „Mladíci“ ve věku od 53 do 69 let (69 let má Zdeněk Ančík) se v závěrečné přípravě museli rychle vyrovnat se zraněním závodníka a zapracovat hasičského kamaráda, mj. renomovaného rozhodčího, Jiřího Bláhu, který na četné tréninky dojížděl až z Jihlavy.

Jestliže na minulé olympiádě bylo naše stříbrné ocenění bráno jako malý zázrak, na této olympiádě jsme vystupovali již jako tým, který ví, co chce dosáhnout, zná své možnosti, má již něco za sebou a hlavně je velmi dobrým kolektivem. Výborně provedeným požárním útokem, sice s 5 sekundovou penalizací, jsme dokázali, že ve své třídě jsme konkurenceschopní i renomovaným týmům. Když družstvo po ukončení požárního útoku pochodovalo za zpěvu „Chodím, chodíme“, ke štafetě CTIF, uvědomil jsem si opět možnosti a sílu tohoto týmu. Možná pro někoho úsměvný fakt, ale tento tým má budoucnost. V čem? Třeba v tom, že členové družstva neberou možnost trénovat, soutěžit jako samozřejmost a váží si příležitosti reprezentovat Českou republiku. Navíc každý rok týmu M3 za věk přibudou plusové body.  Tento tým je zatím jediný v této kategorii v ČR a pro všechny ostatní, kteří doposud nedokázali překročit svůj stín, strach a pohodlnost, musí jít prostě příkladem a vzorem.

(Členové týmu muži M3 - Stanislav Moštěk, Jiří Bláha, Jaroslav Pechal, Zdeněk Ančík, Jiří Polášek, Antonín Knotek, Petr Vozár, František Zemek, Pavel Dacík, Josef Janíček) 

 

SDH Vlčnov - muži M1 - stříbrné ocenění - 72 soupeřů

Tým, který startoval na třetí olympiádě v řadě a ve Francii dokonce získal zlaté ocenění, se v průběhu čtyř let výrazně obměnil, omladil. Přes původní základ týmu budujeme za pochodu tým nový a to pod dohledem zkušených závodníků. Příprava týmu nebyla vůbec bez problémů. Přeci jen většina z těch starších závodníků má již své zaměstnání, své rodiny a jednotlivý další členové jsou roztroušeni téměř po celé republice. Zkoordinovat tréninky a přípravu nebylo jednoduché zvláště poté co, se v závěrečné přípravě zranil závodník a museli jsme na poslední chvíli využít schopností Milana Lešky, našeho člena, pracujícího a žijícího v Ostravě.

 I z výše uvedených důvodů tento tým na olympiádě prezentovat především schopností nechybovat a předvést bez výrazných výkyvů současné maximum.  

Rozvážný a hlavně „čistý požární útok“ na hranici 42 sekund, dal tušit slušné umístění, i když ne v elitní skupině. Dobrá štafeta, rovněž bezchybná, dala v součtu s útokem téměř 400 bodů a toto stačilo na stříbrné ocenění, v současnosti maximum možného. Velmi slušné umístění a příjemné zjištění, že starší členové družstva s těmi mladšími, nezkušenými dokázali vystupovat jako tým.

(Členové týmu muži M1 - Přemysl Pavluš, Stanislav Kučera, Dušan Vráblík, Milan Leško, Jakub Novák, Michal Macek, Jan Polášek, Petr Lekeš, Josef Kadara, Jiří Vozár) 

 

SDH Vlčnov - muži M2 - stříbrné ocenění - 75 soupeřů

Nejlepšího a nejvýraznějšího umístění z našich čtyř družstev dosáhla naše dvoječka, muži M2. Vždyť od elitní zlaté skupiny zaostala jen 1,5 sekundy. Jestliže ve Francii 2014 si tým musel vypít „kalich hořkosti až do dna“, na této olympiádě jsem v duchu od těchto mladých mužů očekával nejvíce. Oprávněně, vždyť poměrně často se jejich tréninkové časy útoku pohybovaly pod 40 sekund. Na olympiádě v tréninku muži dosáhli čas 38,60 s drobnou chybou. Bylo to úplně poprvé na oficiální úrovni u vlčnovských týmů, aby jejich dosažený čas útoku začínal číslicí 3, konečně. Při jejich olympijském pokuse se čas zastavil na hodnotě 39,19 sekund a hlavně byl čistý, bez trestných sekund. Slušná štafeta v součtu s útokem rekordních 402,99 dotvrdila skutečnost, že tým vyspívá a učí se prodat svůj um v pravou chvíli. Vzhledem k nízkému věkovému průměru, vzhledem ke skutečnosti že tým je výborným kolektivem, má budoucnost a případně další olympiádu (olympiády) před sebou. Záleží jen na kolektivu samotném, zda se udrží pohromadě, zda zapracuje mnohé poznatky z olympiády a zda budeme mít dost vnitřních sil obětovat svůj volný čas pro sbor a tento krásný hasičský sport.

(Členové týmu muži M2 – Ondřej Pechal, Jakub Knotek, Libor Macek, Ivo Křapa, Matouš Mičulka, Marek Cifr, Roman Tvrdoň, Ondřej Viktorin, Patrik Indra, Robin Indra). 

 

Závěr:

Vystoupení čtyř vlčnovských týmů a dosažené výsledky ve Villachu jsou zaslouženým úspěchem nejenom pro členy a členky jednotlivých družstev samotné, pro trenéra, vedoucího, ale i pro celý Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov a obec Vlčnov. Poděkování patří i našim fanouškům, kteří nás přijeli na olympiádu povzbudit a podpořit. Děkuji rovněž členům sboru, fanouškům a našim příznivcům, kteří nemohli na olympiádu, ale fandili z domova.

Za nezbytné a nemalé finanční zajištění vlčnovských družstev na olympiádě děkuji Zlínskému kraji, obci Vlčnov, Nadaci Synot, Okresnímu sdružení hasičů Uherském Hradišti, Sdružení hasiči Čech, Moravy a Slezska a řadě dalších sponzorů a dárců.  

Olympiáda je za námi, v pořádku jsme se vrátili domů, nikdo z nás se nezranil a může nás u srdce hřát skutečnost, že jsme dobře reprezentovali sbor, obec Vlčnov, Zlínský kraj a Českou republiku na tomto vrcholném světovém hasičském klání. 

Osobně pro mě je průběh olympiády a dosažené výsledky našich družstev velkým zadostiučiněním a zřejmě i vyvrcholením mojí kariéry trenéra, vedoucího a organizátora těchto vrcholných akcí.

 

Stanislav Moštěk - starosta sboru, trenér všech družstev CTIF a člen týmu muži M3

Výprava vlčnovských hasičů (M1, M2, M3 a ženy) jako součást české výpravy při ukončení hasičské olympiády 

 

Tým SDH Vlčnov M2 s vedoucím pod olympijským ohněm - stříbrné ocenění

Tým SDH Vlčnov M1 vytváří druhý proud útočného vedení při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění. 

Člen týmu SDH Vlčnov M1 překonává bariéru při olympijském pokusu štafety CTIF – stříbrné ocenění. 

Členové týmu SDH Vlčnov M2 vytvářejí sací vedení při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění. 

Členové nejstaršího týmu na olympiádě SDH Vlčnov M3 rozbíhají při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění. 

Členové týmu SDH Vlčnov M3 vytvářejí dopravní a útočné vedení při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění. 

SDH Vlčnov M3 dokončil požární útok CTIF - členové 1. proudu Jiří Polášek (zleva) a Zdeněk Ančík (69 let) v konečném postavení.

SDH Vlčnov M3 dokončil požární útok CTIF a rozhodčí kontrolují – zleva rozhočí na proudu, členové 2. proudu Petr Vozár a Antonín Knotek v konečném postavení, hlavní rozhodčí, Stanislav Moštěk velitel a rozhodčí Markéta Oprchalská (vzadu Jaroslav Pechal spojka).

Členky SDH Vlčnov ženy rozbíhají při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění. 

Jana Trčková  SDH Vlčnov ženy vytváří dopravní vedení při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění. 

Postižený rakouský hasič na invalidním vozíku zapaluje olympijský oheň při zahájení hasičské olympiády CTIF 12.7.2017 ve Villachu. 

Členové a členky vlčnovské výpravy, jako součást výpravy České republiky při slavnostním defilé na zahájení olympiády ve Villachu – 12.7.2017.