Přístup k Centrální evidenci SDH

17.05.2017 14:52

Pod odkazem níže si můžete stáhnout dokumenty pro získání k přístupu do Centrální evidence SDH včetně pokynů.

Informace OSH ke stažení