Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023

06.03.2023 16:04

    Pokyny k POODM ročník 2023 najdete v sekci OOR prevence. Termín pro odevzdání vítězných prací z prvního (základního) kola je posunut do 29.března 2023.