Olymlíáda Celje

27.10.2022 07:08

Vlčnovští hasiči opět se ctí reprezentovali na světové hasičské olympiádě ve slovinské Celje.

 

Slovinské město Celje hostilo od 17. do 24. července 2022 nejlepší hasičské sportovce. Město v Dolním Štýrsku se rozkládá v údolí řeky Savinja a žije v něm téměř 38 000 obyvatel. Dá se říct, že Slovinsko jako země většinu z nás velmi mile překvapilo. Obyvatelé jsou příjemní, vstřícní, město Celje s množstvím zeleně je čisté s výraznou cykloturistikou, s množstvím kvalitních sportovišť, kulturních památek a s výborným jídlem. Okolí města tvoří krásná scenérie hor a nedalekých průzračných jezer.

Celje doslova na každém kroku dýchalo olympijskou atmosférou. Hasičská olympiáda je v mnohém totožná a srovnatelná s letními olympijskými hrami. Koná se také jednou za čtyři roky (tentokrát vzhledem k epidemii za 5 let), postup na olympiádu je vyvrcholením sportovního snažení sportovce (kolektivu) a je určitě přehlídkou nejlepších hasičských sportovců. Rozdílnost na první pohled spočívá v jejím skromném provedení, hlavně finančním, bez prvků monstróznosti a bez obvyklého mediálního humbuku.

Soutěžní dny na olympiádě provázelo úmorné vedro umocněné sparťanskými a velmi skromnými podmínkami při ubytování ve škole. Každé družstvo se ubytovalo v jedné školní třídě, vlčnovjané v učebně fyziky. I s těmito složitými faktory (nepohodlí, chrápání, hluk ostatních v nočních až ranních hodinách) se družstvo vzhledem ke svým zkušenostem, skromnosti a výdrži dokázalo slušně vypořádat. Vzdálenosti mezi ubytováním, stravováním a stadiony byly větší, a proto nám k jejich překonání pomáhali řidiči evakuačních autobusů hasičského záchranného sboru jednotlivých krajů. Sami pro nás vytvořili takřka jízdní řád a tím nám velmi ušetřili síly v tak už úmorném počasí.

 Na olympiádě se soutěžilo v kategoriích dobrovolní i profesionální hasiči, a to jak v tradičních disciplínách CTIF (tzn. historicky západní styl), tak v požárním sportu (tzn. historicky východní styl u nás v ČR více zažitý). Své místo na soutěžním poli měli i mladí hasiči v disciplinách CTIF. Česká výprava patřila mezi větší výpravy a její závodníci startovali ve všech vyhlášených soutěžích a ve všech kategoriích.

Požární sport doslova opanovala družstva mužů, žen a profesionálních hasičů České republiky, když při neúčasti Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Kazachstánu vyhrála všechny kategorie. V mládežnické části olympiády CTIF nás reprezentovala velmi úspěšně tři družstva.

V klasických disciplínách se na start olympijského závodu postavilo celkem 127 družstev. Českou republiku reprezentovalo 13 družstev. Jedním z těchto družstev bylo naše družstvo mužů SDH Vlčnov M3. Vlčnovjané, opět jako nejstarší tým na olympiádě, startovali v kategorie „muži B“. Družstva v této kategorii plní vše stejně jako jiné kategorie, ale jako „bonus“ získávají kladné body za svůj věk - tzn. čím starší, tím více kladných bodů (odpočtových bodů – Vlčnov nejvíce 31).

První dva dny na olympiádě jsme absolvovali povinné tréninky. Chyby, které nám na olympiádě sympatický hlavní německý rozhodčí vytkl při prvním tréninku, jsme na druhém tréninku všechny rázně odstranili. V sobotním hlavním olympijském závodě jsme proto mohli prodat svoje zkušenosti a přehled. V den D a v hodině H přes určité zaváhání na sacím vedení se nám podařil útok provést ve slušném čase, ale hlavně zkušeně bez trestných sekund.

Ve štafetě CTIF jsme se museli na poslední chvíli přizpůsobit zvláštním požadavkům rozhodčích při provádění předávek. Tento nezažitý, nepřirozený úkon nás nutit zpomalit, ale bez trestných sekund. Požární útok i štafetu CTIF naše družstvo, jako jen sotva třetina ze 127 družstev, zvládlo bez trestných sekund.

Nakonec dosažené 19. místo v konkurenci 27 družstev a zisk bronzového ocenění je skvělé, i když...!!!! Samozřejmě nás mrzí skutečnost, že nám o několik desetinek a jen o jedno místo uteklo stříbrné ocenění, stříbrná skupina. Výkonu si ceníme i vzhledem k okolnostem, které nás před olympiádou postihly. Náš sehraný tým ve věku od 48 do 74 let, s věkovým průměrem družstva 62 let, se totiž v závěrečné přípravě musel rychle vyrovnat s pracovním zraněním jednoho ze stěžejních závodníků. Na poslední chvíli jsme museli přebudovat štafetu a v požárním útoku takzvaně přeřadit na nižší rychlostní stupeň s důrazem na jistotu a čistotu provedení.

Když družstvo po ukončení svého olympijského vystoupení pochodovalo za již tradičního zpěvu „Chodím, chodíme“, uvědomil jsem si opět možnosti a sílu tohoto týmu. Možná pro někoho úsměvný fakt, ale tento tým má budoucnost. V čem? Třeba v tom, že členové družstva, ač se probojovali na již třetí olympiádu v řadě, neberou možnost reprezentovat jako samozřejmost, ale váží si příležitosti reprezentovat republiku, scházet se a soutěžit na „stará kolena“. Tento tým přes problémy v přípravě určitě překročil svůj stín, strach a pohodlnost. Jsem přesvědčen, že svým celkovým přístupem, a nejenom k tomuto sportu, jsme se stali vzorem pro mladou generaci, a i prvním nutným impulzem pro další sbory v republice jejichž členové a členky se tomuto krásnému sportu chtějí věnovat.

Děkuji svým kolegům z družstva SDH Vlčnov M3 za přístup a výkon na samotné olympiádě. Poděkování rozhodně patří rodinným příslušníkům, členům Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov, Obci Vlčnov, OSH v Uherském Hradišti, Krajskému sdružení hasičů Zlínského kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, HZS Zlínského kraje a bezmála osmi sponzorům, bez kterých bychom jen stěží dokázali zajistit a absolvovat tak náročnou akci.

(Členové týmu muži M3 - Stanislav Moštěk – velitel, Jiří Bláha - strojník, Jaroslav Pechal - spojka, Zdeněk Ančík – vedoucí útočné skupiny, Jiří Polášek – člen útočné skupiny, Antonín Knotek – vedoucí vodní skupiny, Miroslav Indra – člen vodní skupiny, František Zemek – vedoucí hadicové skupiny, Pavel Dacík – člen hadicové skupiny, Josef Janíček - náhradník) 

 

Za sbor Stanislav Moštěk - starosta sboru a velitel týmu muži SDH Vlčnov M3

Členové družstva SDH Vlčnov M3 u olympijského ohně na stadionu Z´dežele - první řada zleva - Josef Janíček, Miroslav Indra, Stanislav Moštěk, Antonín Knotek a Jaroslav Pechal, druhá řada zleva - Pavel Dacík, Jiří Polášek a Zdeněk Ančík - Celje!