Junior univerzita - zahájení

20.02.2016 17:42

Junior univerzita mladých hasičů

Zlínského kraje byla zahájena

V sobotu 20. února 2016 bylo v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele slavnostně zahájeno studium „Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů“ pro mladé hasiče ze Zlínského kraje.

Cílem projektu je blíže seznámit žáky formou vysokoškolského studia, ale přitom praktickým a dle možností i zábavným způsobem s přírodovědnou a technickou oblastí činnosti hasičů. Junior univerzita má za cíl přesvědčit žáky, že přírodní vědy a technika, odborné předměty jako je matematika, chemie, fyzika nebo biologie jsou velice lákavé a perspektivní a jsou využitelné v praxi. Navíc témata budou souviset s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti nejvyšší kredit. Junior univerzita je koncipována jako multidisciplinární, jelikož oblast zaměřená na záchranářství spojuje mnoho z techniky a přírodovědných oblastí.

Junior univerzita pro mladé záchranáře je realizována ve spolupráci se středními školami a vysokou školou, kde se studují záchranářské obory, a přinese žákům možnost seznámení se s prostředím na těchto školách. Tato zkušenost může být pro žáky rozhodující i při výběru budoucího studia a zaměstnání.

Projekt zajišťuje Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, partnery projektu jsou:

Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠB TU – FBI), SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje (KSH), Střední škola techniky a služeb Karviná (SŠTaS), Střední průmyslová škola v Hranicích (SPŠ) a Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Finančně projekt významně podporuje ústředí SH ČMS a Zlínský kraj.

Slavnostní akt imatrikulace studentů řídil doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák z VŠB TU - FBI Ostrava. Za hostitele pozdravil přítomné zástupce ředitele ÚHŠ Ing. Petr Vícha, studenti složili slavnostní slib a starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Ing. Josef Bernátík jim předal studijní průkazy. Význam celé akce a podporu studentům svou přítomností zdůraznili  ředitel SPŠ Hranice Ing. Ivan Doležal a Ing. Vladimír Lon, zástupce ředitelky SŠTaS Karviná Ing. Jiří Navrátil, člen výkonného výboru SH ČMS a 1. náměstek starosty KSH Stanislav Pumprla, vedoucí Krajské odborné rady mládeže Vlastimil Nevařil a zástupce vedoucího Okresní odborné rady mládeže Uherské Hradiště Ing. Martin Řezníček, Ph.D.

Do studia Junior univerzity je zapojeno celkem 33 mladých hasičů ve věku 11-14 let ze všech okresů Zlínského kraje. Ve třech víkendových pobytech a jednom týdenním soustředění se žáci seznámí s celou řadou odborných témat. Výuka je plánována s důrazem na praktickou činnost a bude využito i laboratoří VŠB-TU Ostrava a zařízení a dílen SŠTaS v Karviné a SPŠ Hranice. Výuka bude doplněna o zajímavé exkurze např. na pracovištích Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a v Dolní oblasti Vítkovic (expozice Svět techniky).

Mladí hasiči po počáteční nervozitě při imatrikulaci zahájili sérii přednášek lektorů z řad absolventů VŠB TU – FBI Ostrava.

 

Jánské Koupele dne 20.2.2016

Ing. Josef Bernátík, starosta KSH Zlínského kraje

Foto ze zahájení

Ing. Josef Bernátík, starosta KSH Zlínského kraje při úvodním projevu

Společné foto všech účastníků

Společné foto zástupců okresu Uherské Hradiště