4. Mimořádná událost

04.01.2016 12:00

Tentokrát se seznámíme s dělením mimořádných událostí a jejich podobama.

4.Mimoradna udalost.pdf (221 kB)