Odborný seminář pro preventisty + zkoušky odbornosti preventista III. a II. stupně

08.03.2016 07:00

Témata školení
- Nový zákon o HZS – legislativní úprava ostatních norem, vyhlášek a zákonů
- Zákon o požární ochraně 133/1985 - změny
- Vyhláška o požární prevenci 246/2001 - změny
- NV91-2010 – komíny - změny
- Vyhláška 34/2016 – spalinové cesty
- Vyhláška 268/2011 - požární ochrana staveb
- Povinnosti a práva občanů na úseku PO
- Okruh témat pro preventivu III
- Okruh témat pro preventivu II
- Poznatky z praxe pracovníků HZS na úseku požární prevence
 
Celá pozvánka ke stažení ZDE *.pdf